Popis produktu

Nápověda

Co je to WEB Mailer?

  • produkt určený hlavně řešitelům grantů, pracovníkům podílejícím se na hospodářské činnosti, či hospodářům kateder a pracovišť

  • umožňuje získávat informace o hospodaření širokému okruhu uživatelů pomocí předdefinovaných výstupů, jejichž výsledek obdrží uživatel elektronickou poštou

  • uživatel má možnost volby formátu výstupu (html, excel, ascii)

  • zadávání parametrů jednotlivých výstupů je interaktivní a snadné

  • umožňuje naplánování opakovaného spouštění zadaného požadavku

  • sestavy jsou rozděleny do kategorií podle uživatelů

  • uživatel může volit preferovanou e-mail adresu, která v případě určitých sestav slouží jako filtr pro výběr grantu nebo činnosti

  © BBM s.r.o

WebMailer Tutorial  Průvodce produktem WebMailer

fis-adm@dekanat.mff.cuni.cz   Správce WebMaileru